logo

Reiki Supportgroep van ZIJN

Reiki ontvangen is heerlijk, maar soms is er een moment in je leven dat je zoveel mogelijk van deze energie wilt ontvangen. Denk hierbij aan momenten die we als moeilijk en/of zwaar kunnen ervaren. Om Reiki-studenten, hun naasten of situaties in hun directe omgeving, op deze momenten te ondersteunen, is in de zomer van 2000 een Reiki Support Lijn opgezet vanuit Reikicentrum Zijn. Reiki studenten kunnen van deze ondersteuning gebruik maken, mits er aan de randvoorwaarden wordt voldaan.

Randvoorwaarden aanvraag:

Indien je voor iemand anders support aanvraagt is er wel toestemming nodig van die persoon.
De afstandsbehandeling is bedoeld als ondersteuning van en normaal gesproken niet als vervanging van de fysieke behandeling. Dus is het van belang dat degene voor wie support wordt aangevraagd ook fysieke Reikibehandelingen ontvangt.

Bij ernstige psychische nood zal alleen support gegeven worden als deze persoon ook professionele hulp heeft EN iemand met Reiki-ervaring in de buurt heeft.

Voor een support-aanvraag kun je contact opnemen met één van de coördinatoren:

Anja van Brenk 06 5164 2903

Netty Hakkaart 06 2843 7730

2e graads Reikistudenten die informatie willen en/of zich als behandelaar aan willen sluiten bij de Reiki Supportgroep.....kunnen contact opnemen met één van de coördinatoren.

Donatie:

De meeste studenten die support vragen hebben een relatie met Reikicentrum ZIJN. Er wordt van hen geen geld gevraagd voor de afstandsbehandelingen. Als de ontvanger echter als energie-uitwisseling een donatie wil geven voor het Reikicentrum kan dat via:

Bankrekening: NL71 INGB 0004 2610 19

t.n.v. Reikicentrum Zijn, Den Haag

o.v.v. donatie Reikicentrum

De donatie zal gebruikt worden voor het onderhouden van het Reikicentrum.

DSCN2208.JPG