logo

Northwest Reiki Gathering

Al vele jaren hoor ik collega Reikimasters praten over dit jaarlijkse Reiki weekend in augustus dat al dertig jaar georganiseerd wordt. Het weekend is voor alle graden toegankelijk en wordt altijd vooraf gegaan door een 2-daagse voor Reikimasters. Dit jaar waren de hoofdgasten, Phyllis Furumoto en Ben Haggard. Mij is het nog niet gelukt aanwezig te zijn, maar wie weet ben jij er eens in de buurt. Ik hoor dan graag hoe het geweest is.

www.nwreikigathering.com

Het Reikifestival

Sinds 1998 organiseren Reikimasters Li-Li en Rolf Holm jaarlijks een Reiki Festival en elk jaar weer is dat een heerlijk feest. Het festival is bedoeld en staat open voor alle Reiki scholen en stromingen. Het programma varieert van jaar tot jaar. Maar altijd wordt de essentie van Reiki daar gevoeld door de aanwezigen.

www.reikifestival.eu

NVRM

Deze vereniging is in 1992 opgericht door en voor Reikimasters in Nederland met als doel ervaringen te delen en zorg te dragen voor Reiki onderwijs in de traditie van Usui Shiki Ryoho. Sinds november 2009 is de NVRM een beroepsvereniging die zich sterk maakt voor het professioneel naar buiten brengen van Reiki in samenwerking met en aanvullend op de reguliere zorg. De NVRM hanteert een gedragscode en klachtencommissie.

nvrm.nl

Reiki Talkshow

Van 2006 tot januari 2015 heeft Phyllis Furumoto in een wekelijkse radioshow Reikistudenten geinterviewd van over de hele wereld en over zeer diverse onderwerpen, allemaal gerelateerd aan Reiki. Op deze manier bouwde ze mee aan een global Reiki network.

Het ongelooflijk rijke archief dat in deze 10 jaar is opgebouwd, is nog steeds het beluisteren waard. 

http://www.usuishikiryohoreiki.com/audio-01.htm

Het OGM

Het OGM

The Office of the Grandmaster word gevormd door lineage bearer Phyllis Furumoto en Paul David Mitchell, head of Discipline. Het doel van hun samenwerking is de integriteit en het potentieel van Usui Shiki Ryoho te bewaren voor de huidige en toekomstige generaties. Het OGM biedt duidelijk onderwijs en begeleiding om het begrip van de vorm van ons Reikisysteem te verduidelijken evenals de universele filosofische fundering. Zelf heb ik al vele malen onderwijs van Phyllis en Paul mogen ontvangen en nog steeds probeer ik jaarlijks een of meer workshops van een van hen bij te wonen.

 

www.usuishikiryohoreiki.com

Reiki Home

Reiki Foundation International

Reiki Foundation International (RFI) is een non-profit organisatie met als missie het ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van de wereldwijde Reiki gemeenschap. RFI stimuleert ook een open communicatie en het delen van ideeën tussen huisartsen en andere groepen die werken aan vrede, begrip en energetische harmonie in de wereld van vandaag; op elk niveau. Deze organisatie draagt het tot stand komen van Reiki Home in de wereld. 

Reiki Home

Om mijn dankbaarheid voor Reiki te tonen, heb ik me in de afgelopen twee jaar in twee internationale teams ingezet om de droom van Reiki Home te realiseren. Gezien mijn ervaring zit ik op dit moment in een team dat de mogelijkheden onderzoekt voor een Internationale Reiki school, zodat elke Reikistudent op de wereld zich kan blijven ontwikkelen.

Wat is Reiki Home?

In 2010 was ik samen met een wereldwijde groep Reikistudenten en -masters, waaronder Phyllis Furumoto (lineage bearer van Usui Shiki Ryoho). Deze groep was zich bewust geworden van de ontwikkeling van het Reikiveld. Reiki liet ons een geheel nieuwe richting ervaren en we zeiden ja tegen het creëren van Reiki Home, zonder te weten hoe dat er precies uit moest zien. We werden ons bewust dat Reiki ons aanspoorde de energie en onze talenten breder in te zetten voor de wereld. En ook al wisten we nog niet waarheen dat ons zou leiden, de energie gaf wel duidelijk een richting aan. We werden vooral uitgenodigd op Reiki te vertrouwen. Reiki Home daagt ons uit om vragen te stellen als: Hoe kunnen we als mensheid een andere relatie opbouwen met de aarde, een relatie die niet alleen duurzaam is maar die zelfs de ontwikkeling van het leven ondersteunt? Welke rol kan Reiki hierin spelen? Welke rol kunnen wij als Reiki gemeenschap spelen in de (heling van de) wereld? Reiki Home begint dus met de plaats in onszelf waar we thuiskomen, en breidt zich langzaam uit naar een fysiek Reiki Home op wereldniveau. Zo’n belangrijke stap vraagt om onze toewijding. Bekijk de website en kijk waartoe Reiki je uitnodigt.

• Bekijk hier een filmpje over het Reiki Home uit 2012

• Bekijk hier filmpjes over het Reiki Home uit 2011

reikihome.org

The Reiki Alliance

Enige tijd na m'n masterinwijding (1996) begon ik me pas echt in de essentie van Usui Shiki Ryoho verdiepen en al snel reisde ik de wereld over om Reikimasters te ontmoeten die vele jaren langer dit systeem beoefenen om van hen te leren. Het doorgeven van de vorm van Usui Shiki Ryoho werd echt belangrijk voor me en in 1999 werd ik lid van de Reiki Alliance. Leden van deze in 1983 opgerichte, wereldwijde vereniging voor Reikimasters steunen elkaar in het onderwijzen van Usui Shiki Ryoho. Hun leven en werk als Reikimaster dient in overeenstemming te zijn met de door hen ondertekende code van ethiek. Landelijk en regionaal komen de leden regelmatig bijeen en elk jaar is er ergens op de wereld een conferentie van zeven dagen. Omdat deze bijeenkomsten bijdragen aan mijn groei als mens en Reikimaster in Usui Shiki Ryoho, ben ik hierbij regelmatig aanwezig.

www.reikialliance.com

Reiki Wereldwijd

Geef ze vrede, breng ze Reiki

Omdat ik heilig geloof in de kracht van Reiki en wil bijdragen aan een wereld waar mensen met zachtheid van hun trauma's kunnen genezen, sponsor ik Reiki Wereld Wijd. Deze organisatie zendt maandelijks Reikibehandelaars uit naar Bosnië en sinds 2014 ook naar Irak. Zelf ben ik twee keer als vrijwilliger uitgezonden geweest naar Tuzla in Bosnië, waar ik Reikibehandelingen heb gegeven in vluchtelingenkampen, wees- en bejaardenhuizen en vrouwenhuizen. De kosten voor zo’n uitzending komen geheel voor eigen rekening, dus sponsors zijn altijd welkom. Vrijwilligers trouwens ook.

www.reikiwereldwijd.nl

DSCN2275.JPG